Een goede leadopvolging is key, daar kunnen we niet onderuit. Maar hoe volg je nu al die leads die je website bezoeken, op? Via de Web2Lead-formulieren in Teamleader krijg je het voor elkaar. Teamleader werkt hiervoor samen met drie verschillende diensten. In deze blog bespreken we hoe je formulieren maakt met Formstack en hoe je de link legt met Teamleader.

Formstack

Formstack werkt op een gelijkaardige manier als Wufoo. Bij het opstarten van een nieuw formulier zie je ook links de mogelijke velden staan met rechts een previewvenster om te zien hoe je formulier er zal uitzien.

Opnieuw belangrijk: zorg dat de namen van je velden overeenkomen met degene die Teamleader kan herkennen (zie lijst onderaan).


Is je formulier opgemaakt, dien je op dezelfde manier als bij Wufoo de Webhook op te starten om je leads binnen te krijgen in Teamleader. Hiervoor heb je ook de URL nodig die je vindt onder ‘Integraties/Marketplace’ bij ‘Web2Leads’. Kies dan uiteraard voor Formstack bij het aansluiten van een nieuw formulier. Dit is een unieke URL per Teamleader account. Gebruik dus niet de link die je hieronder ziet. Kopieer de URL vanuit je Teamleader account en ga naar Formstack.

In Formstack kies je bij je gemaakte formulier voor ‘Settings’. Daar ga je in de navigatie naar ‘Emails & Redirects’ en kijk je onderaan bij ‘After the Form is Submitted’. Je krijgt de melding ‘A default message will be displayed to the user. Click here to change.’


Klik hier en kies in de pop-up voor ‘Send data to an External URL (WebHook). In het formulier dat uitklapt plak je de link die je daarnet uit Teamleader kopieerde. Zorg dat je de ‘http://’ die er al staat niet mee kopieert.


Alle andere instellingen staan standaard juist. Als je nu op ‘Save’ klikt, dan is je WebHook klaar! Nu post je enkel nog je formulier op je websites en je leads kunnen binnenstromen in Teamleader!

Toegelaten velden

Teamleader heeft een aantal velden die automatisch herkend worden. Informatie van onbekende velden wordt altijd opgenomen in de achtergrondinformatie van het aangemaakte contact. Voor een overzicht van alle herkenbare velden, klik hier.

Dit artikel is nuttig voor 3 personen. Is dit artikel nuttig voor u?