Stap 1: BOBLink en BDE

Om facturen te kunnen exporteren naar Bob, heeft u naast Bob zelf ook het programma BOBLink nodig. Indien u dit nog niet heeft kunt u contact op te nemen met uw verdeler. Om BOBLink te gebruiken heeft u ook een BDE nodig, ook dit kunt u verkrijgen bij uw verdeler. Het installeren van de BDE zorgt ervoor dat BOBLink bruikbaar wordt. Het installeren van de BDE is eenvoudig: gewoon Setup.exe uitvoeren. Na afloop zult u in uw configuratiescherm zien dat BDE Administrator erbij gekomen is. Hierdoor weet u dat BDE goed geïnstalleerd is.

config panel


Stap 2: BOB.ini

Om verder te gaan is het belangrijk te weten wat de installatiefolder en datafolder is. Deze kunt u vinden door in Bob op het vraagtekentje te klikken, en voor "Info..." te kiezen, in dit voorbeeld is de installatiefolder dus c:\b50adsdemo, en de datafolder c:\b50adsdemo\data.

fodlers


In de installatiefolder rechterklikt u op het bestand "BOB.ini" en kiest u voor bewerken. Het bestand zal er ongeveer als volgt uitzien:

[VERSION] <br>UserPriority=YES<br>DefaultLang=NLB
[DIR]<br>COMMONDATA=c:\b50adsdemo\data\COMMON <br>METADATA=c:\b50adsdemo\METADATA
DEFAULTFOLDERDATA=c:\b50adsdemo\data
COMMUNICATION=c:\b50adsdemo\data\COMMON\COMMUNICATION
<strong>LINK=c:\b50adsdemo\data\link</strong>
[980000]
PROFIDUC=YES
FOLDERGEST=NO
[OPTIONS]
PROFIDUC=YES
FOLDERGEST=NO
CONFIRMCLOSE=NO

Als de regel in vet niet aanwezig is, moet u die toevoegen. Het link-pad bestaat uit uw datafolder met erna "\link".

Stap 3: BATCH-scripts aanpassen

Om klanten en facturen te importeren voorzien we 2 batch-scripts. Een zip-file met de 2 bestanden kunt u hier downloaden. Na het uitpakken van de bestanden kunt u ze aanpassen door er op te rechterklikken en te kiezen voor bewerken.

De bestanden zien er als volgt uit, beide bestanden moeten op dezelfde manier aangepast worden:

C:\b50adsdemo\BOBLINK.exe /CIE=DOSSIER_CODE /USR=USERNAME_CODE /LOG=Foutenlog_facturen.log /MOD=ENTRYSAL /HDF=Sales.txt /LNF=Sales_detail.txt /INTEMP
C:\b50adsdemo\BOBLINK.exe /CIE=DOSSIER_CODE /USR=USERNAME_CODE /LOG=Foutenlog_klanten.log /MOD=CUSTOMER /MNF=Sales_customers.txt

"C:\b50adsdemo" vervangt u door het pad naar uw installatiefolder, u kunt best ook eens controleren dat het bestand "BOBLink.exe" zich daar effectief in bevindt. DOSSIER_CODE vervangt u door de dossiercode en USERNAME_CODE vervangt u door uw gebruikerscode. Beide codes ziet u als u inlogt in Bob, in onderstaand geval wordt dit dus: /CIE=IF /USR=JAN

login


De batch-scripts worden op een speciale locatie opgeslagen. Hiervoor maakt u in uw datafolder de map "LINK", met daarin nog een map met als naam de code van uw dossier. Daarin plakt u dan de .bat bestanden. Voor dit voorbeeld zien de paden van de bat-bestanden er dus als volgt uit:

C:\b50adsdemo\data\LINK\IF\Import_facturen.bat<br>C:\b50adsdemo\data\LINK\IF\Import_klanten.bat<br>


Stap 4: Facturen en klanten exporteren uit Teamleader

Artikel: Facturen en klanten exporteren uit TeamleaderStap 5: Facturen en klanten importeren in Bob

In dezelfde map waar de bat-bestanden zich bevinden, plaatst u de bestanden uit de zip-file. Daarna voert u eerst Import_klanten.bat uit, als de import goed verloopt verschijnen er 2 schermen:

customer_import


Als er slechts 1 venster verschijnt is wellicht het pad naar uw installatiefolder niet goed ingesteld in de bat-files. Verschijnen er 2 vensters, en ook een foutenlog bestand (Foutenlog_klanten.log), dan is er iets misgelopen, en in dat log-bestand vindt u meer informatie. Er kan bijvoorbeeld een fout gebeuren als er een dagboek niet gevonden wordt, een boekjaar nog niet bestaat of al afgesloten is... Als u de foutboodschap niet begrijpt kunt u best contact met ons opnemen (support@teamleader.be) en het log-bestandje doorsturen.

Eens de klanten geïmporteerd zijn en u geverifieerd hebt dat de klanten effectief aanwezig zijn in Bob, kunt u de facturen importeren door Import_facturen.bat uit te voeren. Dit werkt op dezelfde manier als de import van de klanten.

Dit artikel is nuttig voor 3 personen. Is dit artikel nuttig voor u?