De koppeling met Expert-M werkt zowel voor de gewone versie als voor Eva Online.

Gelieve eerst dit algemene artikel te raadplegen i.v.m. facturen exporteren uit Teamleader.

Parameters instellen

Bij Expert-M komt het vaak voor dat de nummering van de documenten niet overeenstemt met de nummering van de facturen. De facturen zijn bijvoorbeeld 1, 2, 3, ... maar in Expert-M zijn de documentnummers 201400001, 201400002, ... Deze omzetting hebben we voorzien in Teamleader: u kunt bij "nummering documenten" kiezen voor bijvoorbeeld "Vaste lengte van 9 cijfers, begint met jaartal", dan worden de factuurnummers omgezet.

Eens u enkele parameters zoals het dagboek hebt ingegeven kunt u een bestand downloaden met daarin de xml-file om te importeren in Expert-M.

Importeren in Expert-M

Om het bestand in Expert-M te importeren kiest u in de menubalk voor ExtraImporteren externe applicatiesxml–Expert/M

Vervolgens selecteert u het XML-bestand, en duidt u aan dat u klanten en verkopen wenst te importeren.

Voor het importeren zal gevraagd worden in welk jaar en boekhoudperiode de documenten ingeboekt moeten worden. Dit betekent dus ook dat u steeds slechts 1 periode tegelijkertijd kunt exporteren!

Na het importeren krijgt u een overzicht van het aantal geïmporteerde records en de reden van eventueel niet geïmporteerde records.

Het is mogelijk dat u bij het importeren foutmeldingen krijgt. Meestal is dit doordat een verkeerde parameter werd meegegeven, in dit geval zult u de facturen opnieuw moeten exporteren met aangepaste parameters. Uiteraard worden die facturen niet dubbel aangerekend. Veel voorkomende foutmeldingen:

  • "Dit is geen geldig bedrag!" Deze melding is meestal het gevolg van het selecteren van het verkeerde scheidingsteken bij het exporteren, dit is ofwel een punt, ofwel een komma.
  • "Dit is geen geldige datum!" -> standaard staat het formaat op dd/MM/yyyy (vb. 31/12/2014), soms kan dit in Expert-M anders ingesteld staan, bijvoorbeeld dd-MM-yyyy (31-12-2014) of yyyy-MM-dd (2014-12-31). U kunt snel zien wat het juiste formaat is door de datum-notatie van één van uw verkopen te bekijken.

Is de foutmelding iets anders dat niet direct duidelijk is, kunt u best de foutmelding doorsturen naar support@teamleader.be.

U kunt ze exporteren door erop te rechterklikken -> exporteren naar Excel. Stuur ook het bestand waarmee u probeerde te importeren mee zodat we u snel verder kunnen helpen.

Dit artikel is nuttig voor 5 personen. Is dit artikel nuttig voor u?