Opmerking: deze koppeling is niet compatibel met Winbooks on Web!

Gelieve eerst dit algemene artikel te raadplegen i.v.m. facturen exporteren uit Teamleader.

Parameters

Naast de gebruikelijke parameters zijn er een aantal specifieke parameters voor export naar Winbooks. De meeste van deze zijn niet van belang voor deze export en mogen genegeerd worden. Belangrijk is dat de parameter "Call API" uitgevinkt staat. Volgende parameters hebben wel uw aandacht nodig:

Invoice journal, Credit note journal: deze vindt uw boekhouder terug in Winbooks, zie volgende screenshots (VERKP is de code die we zoeken in dit geval)

sc1

sc2

Customer payment conditions: In deze tabel vult u de verschillende betalingstermijnen in. Er zijn 2 type betalingstermijnen:

  • Gewone betalingstermijn: 0d, 14d, ... -> hierbij vult u het cijfer in bij value (0, 14, ...)
  • Betalingstermijn einde maand: 30d-EM, 60d-EM, ... -> hierbij vult u het cijfer in bij value, gevolgd door "E" (30E, 60E, ...)

Book year: dit laat u leeg (bij de import zelf kiest u het boekjaar)

Period: dit is de betreffende periode binnen het boekjaar. Voor kwartaalaangifte is dit 1 tot 4, voor maandaangifte 1 tot 12. Meestal gaat het om een kwartaalaangifte

Sales discount ledger account: hier vult u 700000 in.

De parameters worden onthouden voor de volgende export, u hoeft ze dus niet steeds opnieuw in te vullen.

Eigenlijke Import in Winbooks

De import in Winbooks gebeurt via het aparte programma "WbLinkInterface". U moet Winbooks sluiten om de import te kunnen doen.

U selecteert uw dossier, en het juiste boekjaar. U plaatst de 2 bestanden uit het ZIP-bestand in een aparte map, en die map selecteert u als "werkdirectory" in de interface. Als formaat kiest u TXT Bestanden. Daarna duwt u op verbinding. Nu kunt u de bestanden testen, en de import uitvoeren indien er geen foutmeldingen zijn.

sc4

Dit artikel is nuttig voor 1 persoon. Is dit artikel nuttig voor u?