Targets zijn een handige manier om voor uzelf of voor uw medewerkers een concreet doel voor ogen te stellen. Een realistisch target instellen (en halen) kan helpen om ieders motivatie op te krikken en daarmee de productiviteit van het hele bedrijf te verhogen (zeker als er een beloning aan vast hangt!).

Met Teamleader is het ook mogelijk om zulke targets te definiëren op basis van een aantal verschillende parameters. Zo kunnen er bijvoorbeeld targets gemaakt worden op omzet, deals, calls, afspraken, taken en rendement. Bij elk van deze types kunnen nog eens extra instellingen gekozen worden om het target nog specifieker te maken.

In dit blogbericht willen we graag een voorbeeld tonen hoe u zo’n target kan instellen. Omdat er veel mogelijkheden zijn, bespreken we in dit geval enkel de manier waarop u een target op deals kan instellen, omdat bij dit target de meeste parameters in beschouwing worden genomen.

Een target aanmaken

Om een target aan te maken, navigeert u naar de Statistiekenmodule. In het submenu zal u kunnen kiezen voor ‘targets’. Bovenaan ziet u een ‘+’-symbool staan. Klikt u daar op, dan verschijnt er een pop-upmenu waarmee u de parameters voor het nieuwe target kunt definiëren.

Eerst kiezen we voor een type target. In ons geval zal dit het type ‘deals’ zijn. U zult zien dat er direct enkele optionele filters bijkomen. Deze bespreken we verder in het artikel nog. Momenteel gaan we verder met de algemene filters.

Om te beginnen kunt u kiezen over welke fase van de deal dit target dient te gaan. Uw salesproces legt verschillende fases af, en op basis daarvan kunt u een target laten berekenen. In dit geval kiezen we voor de fase ‘Aanvaard’. Ons target zal dus enkel filteren op de deals in deze fase.

Als tweede kunnen we nog een subtype aanduiden. Ook hier zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan u in de deals nog gaan sorteren tussen onder andere het aantal, het aantal artikelen op de offerte en dergelijke.

target3

Als waarde van het target kiezen we bijvoorbeeld ‘10’ en de bij de periode nemen we wekelijks. Hiermee stellen we dus in dat we als doel 10 aanvaarde offertes wekelijks willen halen. Bij ‘herhalen tot’ kunnen we kiezen hoelang we dit target laten doorlopen. Vullen we hier niets in, dan zal het target oneindig blijven herhaald worden.

We kunnen er verder ook nog voor kiezen om het target voor iedereen beschikbaar te maken of niet. Doen we dit niet, dan zullen alleen gebruikers met administratorrechten dit target te zien krijgen.

Optionele filters

target4Naast deze parameters zijn er ook nog enkele optionele filters die kunnen afwijken van het type target dat u kiest. Bij ‘deals’ kunnen we bijvoorbeeld nog een persoon kiezen waarop het target van toepassing is, of filteren op de herkomst van de deal. Eventuele custom fields die van toepassing zijn op deals kunnen ook gebruikt worden om op te filteren.

Wij kiezen als personenfilter voor ‘Jeroen De Wit’ en laten de filter voor herkomst links liggen. Als we op opslaan klikken, zullen we zien dat er onder ‘Deals’ een nieuw target gecreëerd werd voor Jeroen De Wit. Momenteel is het target voor Jeroen nog rood, wat wilt zeggen dat hij nog niet genoeg aanvaarde offertes heeft deze week om ‘on target’ te zitten. De horizontale lijn op het target geeft aan aan welk aantal hij eigenlijk zou moeten zitten om op schema te blijven. Als we nu een offerte waarvan Jeroen de verantwoordelijke is op 'Aanvaard' zullen zetten, zullen we merken dat het target groen zal kleuren. Als de behaalde waarde zeer dicht bij de targetwaarde ligt, kan het zijn dat het target blauw kleurt.

Detail en historiek

Het is ook mogelijk om het verloop van de target in detail te gaan bekijken. Klikken we op het target zelf, dan komen we op een nieuw venster terecht waar we het verloop van het target in detail kunnen bekijken. Een uitgebreidere grafiek geeft de details van het verloop weer. Rechts van deze grafiek ziet u nog een kader met een datum in. Onder deze datum zal ook een '+'-knop staan. Als u op deze knop klikt, dan zal er een oranje grafiek bij de huidige grafiek worden getekend. Deze oranje lijn geeft het verloop van de vorige periode van dit target weer. In het vak naast de grafiek kunt u nu ook verschillende periodes met elkaar gaan vergelijken door op de pijltjes naast de data te klikken. Zo kan ik bijvoorbeeld snel weten hoe goed (of slecht) ik het doe tegenover hetzelfde moment een week/maand/jaar eerder.

target6

Zoals we op de bovenstaande afbeelding kunnen zien, loopt de huidige verwachting (blauwe lijn) gelijk op met de resultaten van vorige week (oranje lijn). Het aantal calls dat tot op heden gebeurd is, ligt nauwelijks lager dan het aantal calls op hetzelfde moment de week ervoor.

Onderaan krijgen we nog een overzicht te zien van het target in het verleden (als er genoeg data weer te geven is). De afbeelding hieronder geeft een historiek weer van een target gebaseerd op aantal gemaakte calls in een week.

target5

Nu u weet hoe u targets kunt instellen, kan u aan de slag. U kan ongelimiteerd targets opstellen op basis van verschillende parameters, voor verschillende teams of personen.

Dit artikel is nuttig voor 4 personen. Is dit artikel nuttig voor u?