Wie al wel eens een factuur of offerte naar het buitenland (of Wallonië, voor hetzelfde geld) stuurt, wil liefst dat de benaming van de artikelen ook op een leesbare manier wordt weergegeven. Op die manier weet de klant tenminste waarover het gaat.

Wat je niet wilt doen, is al je artikelen twee-, drie- of meermaals aanmaken met een verschillende benaming. Dat zorgt voor verwarring en is onnodig werk. Gelukkig heeft Teamleader een eenvoudig trucje voorzien om eenvoudig vertalingen toe te voegen aan artikelen.

Zo ga je te werk:

1. Maak een nieuw custom field aan

Via Instellingen > tabblad Algemeen kan je een nieuw custom field aanmaken. Vul de velden als volgt in:


Belangrijk
: vul zeker de tweeletterige taalcode juist in en plaats deze na ‘Naam’. Anders zal Teamleader het veld niet herkennen als vertaling. Kies als type ‘1 lijn tekst’ en selecteer ‘Artikel’ als doel. Herhaal deze handeling voor de verschillende talen die je wenst toe te voegen. Onder 'Geavanceerde opties' kan je eventueel nog een groepsnaam voor al deze velden kiezen.

2. Vul je velden in

Ga je nu naar artikelen, dan zal je deze custom fields kunnen invullen. Schrijf per artikel de gewenste vertaling in het overeenkomstige veld dat je net hebt aangemaakt en sla het artikel op.


2.1 Wat met lange beschrijvingen?

Hetzelfde principe geldt voor lange beschrijvingen toegevoegd aan een artikel. Om deze ook anderstalig op de offerte of factuur te plaatsen, maak je een custom field van type 'meerdere lijnen tekst' aan. Belangrijk hierbij is de naam van het custom field. Gebruik altijd de naam 'description landcode'. Dus ongeacht de taal gebruik je toch altijd de naam 'description'.

Een voorbeeld: wil je voor een artikel de lange beschrijving mee vertaald op een Franstalige offerte zien, dan geef je het custom field met meerdere lijnen tekst de naam 'Description FR'. In het custom field geef je dan je vertaalde omschrijving mee. Voeg je dan een artikel in een offerte toe in een andere taal, dan zal de lange omschrijving ook mee vertaald verschijnen.

3. Maak een anderstalige offerte/factuur

Stel je nu een offerte of een factuur op voor een anderstalige klant, dan zal Teamleader de artikelnaam vertalen op basis van de taal van de contactpersoon of het bedrijf. Belangrijk is dus dat je de taal van deze twee dus juist instelt bij de contact- of bedrijfsinformatie. Doe je dit niet, dan zal Teamleader de oorspronkelijke naam van het artikel gebruiken.


Maak je nu een offerte of factuur op, dan zal Teamleader automatisch bij het invullen van het artikel automatisch de juiste vertaling kiezen. Je kan dus gewoon je artikel zoeken in je oorspronkelijke taal!

Dit artikel is nuttig voor 16 personen. Is dit artikel nuttig voor u?