Teamleader users die ook gebruik maken van Jira voor projectmanagement kunnen dankzij een eenvoudige link nu ook timetracking synchroniseren vanuit Jira naar Teamleader. Op deze manier kan de tijd gespendeerd in Jira makkelijk gefactureerd worden in Teamleader naar de juiste klant.


Let wel op: de Jira-koppeling werkt enkel in combinatie met de projectmodule van Teamleader en synchroniseert maar in één richting: van Jira naar Teamleader. De Jira koppeling wordt gebruikt om timetracking (work logs) vanuit issues in Jira binnen te halen en op te slaan in projecten in Teamleader. Binnen Jira geldt het principe: alle worklogs zijn deel van een issue, alle issues zijn deel van een project.
We leggen hier even uit hoe de koppeling in z’n werk gaat.

De koppeling maken

Om de koppeling te leggen heb je uiteraard een Jira-account nodig. Je kan de koppeling activeren binnen Teamleader via de Integraties/Marketplace (rechtsboven in het menu onder je naam). Hier zal je wat informatie moeten ingeven:

• De Jira-server: de naam van je Jira-account – meestal onder de vorm van https://bedrijfsnaam.atlassian.net
• Gebruikersnaam & wachtwoord van je Jira-account

Hierna kan je de connectie van de koppeling testen. Als je alles juist hebt ingevuld, zal er een groen vinkje verschijnen om aan te duiden dat de koppeling gelukt is.

Nu kan je nog twee zaken instellen: enerzijds het type taak waarin de timetracking uit Jira wordt opgeslagen en anderzijds de manier waarop projecten gematcht moeten worden. Dit kan op twee manieren:

• Op basis van projecttitel: kies je hiervoor, dan dienen zowel de titel van het project in Jira als de titel van het project in Teamleader perfect overeen te komen.
• Op basis van een custom field: beter is om de matching te doen op basis van het veld "Key", dat in Jira erg prominent anwezig is. Als je dit veld in Teamleader als custom field toevoegt kun je daarop matchen

Hierna kan je de deze instellingen opslaan en zal de link definitief gemaakt worden.


Synchroniseren van timetracking

Vanaf nu zal er onmiddellijk timetracking gesynchroniseerd worden vanuit Jira naar Teamleader. Bestaat een overeenkomstig project nog niet in Teamleader, dan creëert Teamleader zelf één. Hier zal nog geen klant ingevuld staan, aangezien er in Jira geen CRM zit dat een klantenbestand onderhoudt. In dit project wordt één milestone aangemaakt met de naam ‘Jira’. Onder deze milestone zal je de timetracking kunnen terugvinden.

Vindt Jira wel al een overeenkomstig project, dan zal de timetracking uit Jira standaard op de eerste open milestone worden geplaatst. Zijn alle milestones gesloten, dan wordt de timetracking aan de laatste milestone gehangen. De milestone wordt niet heropend.

Merk op dat timetracking enkel gesynchroniseerd wordt als de naam van de gebruiker in Teamleader en Jira helemaal hetzelfde zijn (voor -en familienaam). De gebruikersnamen worden genegeerd. Enkel de timetracking van Teamleader gebruikers wordt dus gesynchroniseerd.

Aanpassingen aan timetracking

Indien er in Jira een aanpassing wordt gedaan aan een timetracking, dan zal de aanpassing ook in Teamleader doorgevoerd worden. Enkel datum, duur en beschrijving worden aangepast. Wanneer er 1 log gemaakt wordt op een issue, zullen alle logs voor die issue opgehaald en vergeleken worden met hetgeen in Teamleader aanwezig is.

De koppeling werkt niet retroactief: de historiek van timetracking wordt niet in Teamleader opgehaald. Ook als een timetracking van gisteren wordt aangepast, zal dit niet meer in Teamleader gewijzigd worden. Wijzigingen worden enkel mee gesynchroniseerd in een tijdspanne van 24u: van middernacht tot middernacht.

Dit artikel is nuttig voor 6 personen. Is dit artikel nuttig voor u?