Met prijslijsten in Teamleader ga je slim om met aanrekenen van producten aan bepaalde klanten. Meer weten? Lees dan gerust verder!


Prijslijsten in Teamleader laten je toe om verschillende prijzen voor één product vast te leggen. Op klantniveau bepaal je dan wie welke prijs aangerekend krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld trouwe klanten makkelijk een voordeligere prijs aanrekenen.

Hoe ga je te werk?

Eerst en vooral: deze optie is niet standaard beschikbaar in Teamleader. Wij kunnen dit wel voor jou activeren als je ons een mailtje stuurt via support@teamleader.be/support@teamleader.nl. Maar voor je aan het mailen slaat, lees eerst even verder of deze optie wel handig is voor jou.


Zodra de optie is ingeschakeld voor jouw account, kun je prijslijsten aanmaken via Instellingen > Artikelen. Klik op de plus om een nieuwe prijslijst aan te maken. Je krijgt de volgende opties te zien:Geef je prijslijst een herkenbare naam en selecteer je berekeningswijze. Hier krijg je twee of drie opties:


  1. Normaal: je standaardprijs voor een artikel. Dit kan dienen als je geijkte prijs.
  2. Op basis van aankoopprijs: selecteer je deze optie, dan berekent Teamleader je artikelprijs aan de hand van je aankoopprijs vermenigvuldigd maal een factor naar keuze.
  3. Op basis van een andere prijslijst: zelfde principe als de vorige optie. Teamleader berekent de prijs aan de hand van een factor naar keuze, maar dit keer vertrekkende vanuit een eerder gemaakte prijslijst.

Klik op ‘Opslaan’ om je prijslijst te bewaren.

Prijslijsten toepassen

Een prijslijst is steeds van toepassing op een contact of bedrijf in Teamleader. Nooit op een product.

Nadat je prijslijsten hebt gecreëerd, kun je ze toewijzen aan bepaalde contacten of bedrijven. Bij het bewerken van één van de twee zie je dat er een optie ‘Prijslijst’ beschikbaar is. Hier kun je selecteren welke prijslijst van toepassing is op deze klant.Maak je nu een offerte of factuur voor deze klant, dan zal de prijs van de producten op deze offerte berekend worden aan de voorwaarden die jij stelde.

Definieer je geen specifieke prijslijst voor een klant, dan wordt steeds de standaardprijs aangerekend.

Even concreet

We geven je graag een concreet voorbeeld mee van het verschil tussen deze prijslijsten.

We creëren twee prijslijsten: één ervan is onze standaardprijs, de tweede prijslijst stellen we zo in dat de prijs wordt berekend op basis van de aankoopprijs van het product maal factor 2.


We maken ook nog een nieuw artikel aan. We noemen het product X en stellen dat onze aankoopprijs € 10 is. Onze standaard verkoopprijs nemen we op 15 euro.


Vervolgens maken we voor klant Y een offerte. We stellen in dat klant Y wordt aangerekend op basis van onze standaardprijs.

Bij klant Z stellen we echter in dat de offerte mag berekend worden op basis van prijslijst factor x2.

Bij beide klanten kiezen we één artikel, namelijk product X. We krijgen volgende resultaten:

Offerte klant Y:


Offerte klant Z:

Je ziet dat de prijs voor klant Y gelijk is aan de verkoopprijs die we eerder instelden. Bij klant Z krijgen we echter een hogere prijs, namelijk de aankoopprijs (€10) vermenigvuldigd met factor 2 (€10*2 = €20).

Dit artikel is nuttig voor 23 personen. Is dit artikel nuttig voor u?