Zwaardere bestanden gelinkt aan je contacten beheren? Dan is onze Dropbox-integratie iets voor jou!


De Dropbox-integratie laat je toe om bestanden te synchroniseren tussen Teamleader en Dropbox in twee richtingen. De integratie is beschikbaar voor de modules Contacten, Bedrijven, Projecten, Afspraken en Artikelen.

In deze blogpost leggen we verder uit hoe de integratie werkt. We hebben het voor het gemak enkel over bedrijven, maar hetzelfde proces geldt ook voor de andere modules. Let’s go!


Dropbox koppelen

Net als onze andere integraties vind je Dropbox ook onder het Integraties/Marketplace-menu rechtsboven, onder je naam. Klik je op het Dropbox-logo dan vraagt Teamleader om in te loggen met je Dropbox-account. Nog geen Dropbox-gebruiker? Je kunt een gratis account activeren via www.dropbox.com!


De integratie werkt op gebruikersniveau, dit wilt zeggen dat iedere Teamleader-gebruiker zijn eigen dropbox-account dient te koppelen. Indien je een foutmelding krijgt bij het leggen van de link, probeer dan eerst uit te loggen uit Dropbox vooraleer je opnieuw probeert.

Zodra je ingelogd bent, vraagt Dropbox toestemming om een Teamleader-map te creëren. Deze map heeft geen invloed op andere mappen die zich al in Dropbox bevinden. Nadat je toegang hebt verleend, zie je dat er automatisch een nieuwe map met de naam ‘Apps’ gemaakt werd. In deze map vind je ook de submap ‘Teamleader CRM’. Ziezo, je hebt succesvol je Teamleader-account gelinkt met Dropbox!

Teamleader to Dropbox

dropbox2

In Teamleader vind je documenten steeds rechtsonderaan op elke detailpagina. Hier vind je alle documenten die bij dit bedrijf horen, terug. Je kunt ook meerdere documenten onderverdelen in verschillende submappen.


Als je kiest om deze map te synchroniseren met Dropbox (door te klikken op de knop ‘Dropbox’), dan worden alle mappen en bestanden gesynchroniseerd naar de Dropbox-map ‘Apps’ > ‘Teamleader CRM’ > ‘Bedrijven’ > ‘Naam van het bedrijf’. Voeg je later meer bestanden toe aan de map in Teamleader dan verschijnen deze automatisch ook in de overeenkomstige Dropbox-map.

Als je nog geen bestanden hebt gelinkt aan een bedrijf en je kiest er toch voor om te synchroniseren, dan wordt er een lege map met de bedrijfsnaam aangemaakt in Dropbox. Naast de bedrijfsnaam staat ook steeds een nummer. Dit is het unieke ID van het bedrijf.

Dropbox naar Teamleader


De integratie werkt ook in de omgekeerde richting. Nadat je een bedrijf hebt gesynchroniseerd vanuit Teamleader kun je ook bestanden toevoegen in de Dropbox-map. Deze bestanden zullen dan ook gesynchroniseerd worden naar Teamleader én naar andere gelinkte dropbox-accounts. De synchronisatie loopt ongeveer ieder uur. Een submap maken in Dropbox zorgt ook voor een nieuwe submap in Teamleader.

Bestandsgedragingen en -limieten

Gesynchroniseerde bestanden gedragen zich op bijna dezelfde manier in zowel Dropbox als Teamleader: een aangepast bestand in Dropbox zal ook aangepast worden in Teamleader en omgekeerd. Een uitzondering geldt voor het verwijderen van bestanden: als je een bestand verwijdert in Teamleader, zal het ook verdwijnen in Dropbox, maar niet omgekeerd. Een bestand verwijderen uit Dropbox, zal niet verwijderd worden in Teamleader.


Indien je de koppeling zou deactiveren, dan blijven de bestanden zowel in Teamleader als in Dropbox bewaard.

De integratie ondersteunt gelijk welke bestandsextensie, met een maximum van 50 Mb per bestand.

Dit artikel is nuttig voor 19 personen. Is dit artikel nuttig voor u?