Mailcampagnes zijn een must voor elk bedrijf dat zichzelf en zijn klanten respecteert. Hoe anders komt je klant te weten welke veranderingen of updates er op til zijn? E-mail is in de loop van de jaren één van de belangrijkste communicatiekanalen op bedrijfsvlak geworden en valt dus niet te negeren.

Ook Teamleader besteedt aandacht aan e-mailcampagnes. Daarom voorzien we een integratie met Campaign Monitor.

Campaign Monitor werkt volgens hetzelfde principe als MailChimp: via verschillende lijsten die je zelf kunt samenstellen, stuur je eenvoudig mooi opgestelde campagnes. Dankzij de synchronisatie met Teamleader kun je direct gebruik maken van de segmenten in Teamleader. We leggen hier even uit hoe het juist werkt.

Campaign Monitor koppelen met Teamleader

Zoals alle koppelingen in Teamleader vind je ook Campaign Monitor terug onder de Integraties/Marketplace. Klik je op het paarse icoontje van Campaign Monitor, dan opent er een nieuw venster. Je krijgt de keuze om vanuit Teamleader direct een nieuwe account aan te maken, of om je bestaande account te linken.

Je Teamleader-segmenten in Campaign Monitor

Zodra je gekoppeld bent met Campaign Monitor, worden alle contacten en bedrijven met een e-mailadres gesynchroniseerd. De eerste keer kun je dit handmatig doen via het synchronisatiesymbool bovenaan (enkel zichtbaar als je in de CRM-module zit). Hierna gebeurt de synchronisatie automatisch ‘s nachts.

Je kunt er ook voor kiezen om je segmenten binnen Teamleader te synchroniseren. Dit kan zowel op vlak van contacten, bedrijven als deals. Via de segmenten in Teamleader kunt je nog gerichter e-mailen. Creër een segment in Teamleader op basis van je gewenste parameters en kies ervoor om dit segment beschikbaar te maken in Campaign Monitor. Teamleader zal dit segment dan synchroniseren.Je synchroniseert best handmatig iedere keer je een segment aanmaakt of aanpast, zo worden alle wijzigingen onmiddellijk doorgevoerd naar Campaign Monitor.

Als de synchronisatie voltooid is, zal je in Campaign Monitor drie lijsten terugvinden onder ‘Lists & Subscribers’: De Teamleader companies, de Teamleader contacts en de Teamleader users (gebruikers van uw Teamleader account). Om je Teamleader-segmenten terug te vinden in deze lijsten, klik op één van de lijsten en klik vervolgens op “Segments” aan de rechterkant.

Mogelijke afwijkingen

Het segment in Teamleader kan mogelijks afwijken van het segment in Campaign Monitor. Dit komt omdat Campaign Monitor bepaalde criteria hanteert waardoor de aantallen soms niet overeenkomen:

  • Enkel contacten met een e-mailadres worden geëxporteerd. Contacten in het segment in Teamleader zonder e-mailadres zullen dus niet in Campaign Monitor verschijnen.
  • Het e-mailadres is een unieke sleutel. Als er in Teamleader een zelfde e-mailadres meerdere keren voorkomt, zal Campaign Monitor dit ook maar één maal gebruiken. Ook als het e-mailadres van een contactpersoon overeenkomt met dat van het gelinkte bedrijf, zal enkel het e-mailadres terug te vinden zijn bij bedrijven in het mailprogramma.
  • Personen hebben altijd de kans om zich uit te schrijven voor mailcampagnes. Zij zullen niet meer worden opgenomen in het segment van Campaign Monitor, maar wel nog in dat van Teamleader.
  • Hetzelfde geldt voor zogenaamde ‘bounced’ e-mailadressen. Als een e-mailadres onbereikbaar is (dit kan door verschillende redenen het geval zijn), dan zal dit adres ook niet meer opgenomen worden in Campaign Monitor, maar wel in het Teamleader segment.

Het aantal in Campaign Monitor kan soms ook hoger liggen dan het aantal contacten in het Teamleader segment. Dit kan voorkomen als er een custom field is aangemaakt waarmee er een extra e-mailadres kan toegevoegd worden aan een contactpersoon. Campaign Monitor zal steeds de adressen als unieke sleutel beschouwen.

Een campagne sturen naar de juiste personen

Nu is het nog enkel een kwestie van de juiste segmenten te selecteren in Campaign Monitor om je e-mails naartoe te sturen. Maak je een nieuwe campagne, dan kies je voor ‘Create & send’ in het navigatiemenu boven. Daar klikt u op ‘Create a new Campaign’. Er wordt gevraagd om een soort campagne te kiezen. Je kiest zelf welke soort campagne je wilt gebruiken.

Zodra je een campagne hebt opgesteld met je gewenste inhoud, kan je kiezen naar wie je de mailing wilt sturen. Maak je keuze uit je Teamleader segmenten die uitgeklapt staan. Je kunt ook handmatig nieuwe e-mailadressen toevoegen door bovenaan op ‘import new’ te klikken.

Als je je ontvangers gekozen heeft, krijg je nog een laatste overzicht van je campagne. Klik op ‘Test and define delivery’ om verder te gaan en eventueel een test te verzenden naar jezelf. Wanneer je doorgaat kun je nog kiezen of de camagne onmiddellijk verzonden wordt, of op een tijdstip in de toekomst.


What's next?

Wat nadat je campagne verstuurd is? Dan verzamelt Teamleader nog data van de verzonden campagnes en stuurt die door naar je CRM-database. Vanaf het moment dat je de link met Campaign Monitor hebt gemaakt, verschijnt er dan ook een nieuwe module onder 'CRM'.


In de module 'Mailing' vind je onder andere recent verzonden campagnes met extra data zoals het totaal aantal verzendingen, unieke en totale aantal opens, aantal clicks, uitschrijvingen en 'bounced' adressen.


In dat laatste geval zal Teamleader deze e-mailadressen toevoegen aan een lijst van 'ongeldige e-mails'. In deze lijst kan je ervoor kiezen om het e-mailadres aan te passen (als je het correcte adres kent) of om het volledig te verwijderen uit je database.

Dit artikel is nuttig voor 17 personen. Is dit artikel nuttig voor u?