Heel wat bedrijven factureren graag een voorschot voor uit te voeren werken aan hun klanten. Noem het een ‘fail safe’, je weet immers nooit met welke onvoorziene omstandigheden je achteraf te maken krijgt. Dit zijn de mogelijkheden in Teamleader:

 • Manueel
 • Via Deals
 • Via de Projectmodule


Teamleader maakt het je graag gemakkelijk. Op deze drie manieren maak je snel en slim voorschotfacturen:


Case: een klant koopt een product/dienst ter waarde van 10.000 EUR excl. btw en er wordt overeengekomen om 50% te factureren bij ondertekening van de offerte.


Manueel

1. Maak een factuur aan voor €5000 exclusief btw en verzend deze naar de klant.

2. Nu heb je twee opties om de rest te factureren:

 • Maak de tweede factuur voor €5000 exclusief btw zonder de voorgaande factuur te vermelden. Je bent immers niet verplicht deze te vermelden.

 • Of we factureren het volledige bedrag van en voegen er een negatieve lijn aan toe van -5000 euro. Teamleader zal dit bedrag aftrekken van het totaal exclusief btw.


Via Deals

 1. Navigeer naar de Deals en selecteer een deal.
 2. Je kan aanvaarde offertes meteen omzetten naar een factuur via 'Acties' > 'Factureren'.
 3. Klik vervolgens op 'Voorschotfactuur maken'.
 4. Je krijgt de optie een vast bedrag of een percentage te factureren. In dit geval kiezen voor een vast bedrag van 5000 euro.
 5. Klik op 'Opslaan'.
 6. Als je teruggaat naar de originele offerte, krijg je de originele artikelen zien, plus het al gefactureerde bedrag.


Via de Projectmodule

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons Move-pakket of hoger) 

 1. Navigeer naar 'Projecten' en kies het project waarop je wil factureren.
 2. Klik op het plusteken naast 'Facturen'.
 3. Kies 'Zelf opstellen' als type.
 4. Klik op 'Ga'.
 5. Voeg een artikellijn 'voorschotbedrag' toe van €5000 euro.
 6. Wanneer je de rest gaat facturen volgens de milestones, kan je het al gefactureerde bedrag hiervan aftrekken.