Heeft je klant zijn factuur betaald zonder de incassokosten en je wilt het dit keer door de vingers zien? Neem er de factuur bij in Teamleader en klik op Incasso.


Plaats alle waarden hier opnieuw op 0, klik op Opslaan en de intrest- en rappelkosten zullen verwijderd worden van je factuur.