Wanneer je aan een project werkt, heb je voornamelijk te maken met twee soorten kosten: interne en externe.


Voor de interne kosten kun je alle timetracking bundelen, de tijd die jij en je collega's aan een bepaald project hebben besteed. Klik hier voor de verschillende manieren om de timetracking van een project bij te houden


Externe kosten zijn gekoppeld aan externe materialen of uitgaven die nodig zijn om het project te voltooien. Bijvoorbeeld: de huurprijs van een locatie, grondstoffen voor een bouwplaats of wat dan ook. De externe kosten kunnen al even divers zijn als je projecten. Kijk hoe je ze kunt toevoegen, welke invloed ze hebben op het budget en hoe je ze kunt factureren.


Externe kosten toevoegen

 1. Ga naar 'Projecten' en klik op het betreffende project.
 2. Klik op de pijl naast het projectnummer > 'Externe kost toevoegen'.
 3. Vul in wat je nodig hebt. Kies een artikel uit Teamleader, of vul een nieuw artikel in. Als je bestaande artikelen kiest, kun je ook de schuifknop 'Gebruik aankoopprijs' onder de naam gebruiken om aan te geven of je al dan niet de standaardprijs van de artikelen wilt gebruiken.
 4. Specificeer het project (eerste keuzemenu na Btw-tarief) en de milestone (tweede keuzemenu na Btw-tarief).
 5. Beslis of je ook een bestelbon wilt aanmaken, door de schuifknop 'Bestelbon opmaken in PDF' op 'Ja' te zetten. Klik hier voor meer informatie over bestelbonnen.
 6. Klik op 'Opslaan'.
 7. De externe kost wordt toegevoegd en verschijnt in een afzonderlijk veld onder 'Facturen' op de projectpagina.


Externe kosten bewerken/verwijderen

 1. Ga naar het betreffende project en scrol naar 'Externe kosten'.
 2. Beweeg met de cursor over de gewenste kost en klik op het potlood of het vuilbakje om de externe kost  te bewerken of te verwijderen.


Externe kosten in het projectbudget

 • De externe kosten maken uiteraard deel uit van je projectbudget. Daarom moet je ze ook aftrekken van dat budget. In de roadmap zie je dat de externe kosten worden afgetrokken en in het blauw weergegeven. Interne kosten worden in het groen weergegeven. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoeveel budget voor welke kosten wordt gebruikt.
 • De som van alle externe kosten is te zien in het algemene overzicht van je projecten.
 1. Ga naar 'Projecten'.
 2. Klik op het pictogram van het tandwiel onderin het projectoverzicht.
 3. Voeg de kolom 'Extern budget verbruikt' toe.


De externe kosten zullen ook automatisch berekend worden in de Profit margin van je projecten. Klik op de link om meer te leren.


Externe kosten factureren

 1. Zorg ervoor dat de facturatie-instellingen van de milestone die je wilt factureren op 'Time & Material' staat. Om deze instellingen te controleren, klik je op het potlood om de milestone te bewerken.
 2. Ga naar 'Facturen' > Klik op het '+'-teken.
 3. Selecteer 'Facturatie op basis van milestone' als type.
 4. Kies de milestone die je wilt factureren.
 5. Klik op 'Go'.
 6. Interne en externe kosten worden samen gefactureerd en worden als afzonderlijke posten weergegeven op je factuur, gegroepeerd onder de overeenkomstige milestone.