Je kunt een externe partij toegang geven tot een project, bijvoorbeeld een klant. Die partij kan dan niets bewerken en ziet enkel de voortgang van het project, facturen, enzovoort.

  1. Om iemand toe te voegen als externe partij, ga je naar het betreffende project.
  2. Klik op het plusteken naast 'Klant'.
  3. Kies 'Andere' in het keuzemenu.
  4. Je kunt deze partij een naam geven, bv. 'Externe medewerker'.

externe toegang - partij toevoegen

        5. Klik op 'Opslaan'.

        6. Je krijgt nu een afzonderlijk overzicht van de 'Externe medewerkers' met ernaast telkens een lichtgroene knop 'Externe

            toegang'.

externe medewerker - externe toegang geven

        7. Klik op deze knop als je de betreffende persoon externe toegang wilt verstrekken. Vink het selectievlak 'Externe toegang'

            aan.

        8. Klik op 'Opslaan'. De knop wordt nu donkergroen.

        9. De externe partij ontvangt een e-mail met een link naar ons extern platform Cloudproject.

        10. Daar kan hij/zij de roadmap van het project zien, alsook bijbehorende afspraken, tickets, documenten, facturen (indien

              beschikbaar) en de medewerkers die aan het project werken.


externe medewerker - cloudsign


Opgelet


Via Instellingen > Cloudplatformen kun je bepalen wat je externe partij al dan niet kan zien.


externe medewerker - cloudproject


Onder 'Bestanden' binnen het project, kun je ook voor elk document beslissen of het al dan niet beschikbaar is voor externe partijen.


Je hebt adminrechten nodig om deze rechten toe te kennen.