In Teamleader zijn er twee manieren om de rechten binnen een project te bepalen. Je kunt ofwel de toegang tot projecten beperken, ofwel verschillende functies toewijzen binnen een project.


Toegangsrechten voor projecten

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Medewerkers'.
 2. Klik op het potlood naast de naam van de medewerker. Voor beheerders van je Teamleader-account is dit niet mogelijk, want hun rechten kunnen niet worden beperkt.
 3. Als de schuifknop naast 'Projecten' op 'Ja' staat, zie je direct onder 'Projectplanning' het keuzemenu 'Toegang'.
 4. Kies de toegangsrechten voor deze gebruiker:
  • Toegang tot alle projecten: deze collega kan alle projecten zien.
  • Volgens deelname: deze collega kan alleen de projecten zien waarin hij/zij een deelnemer of eindverantwoordelijke is.
  • Beheerder-toegang tot alle projecten: deze collega heeft toegang tot alle projecten met de rechten van een eindverantwoordelijke.
 5. De 'Profit on projects' slider laat je toe toegang te deactiveren tot de Profit margin functie in projecten.


Functies binnen een project

Binnen elk project bestaan er twee verschillende functies:


Eindverantwoordelijke: heeft toegang tot alle projectgegevens en kan het budget en de facturen bewerken.


Deelnemer: kan de milestones, externe kosten en de bijbehorende timetracking bekijken. Hij/zij kan deze echter niet bewerken.
De vooruitgang van het budgetgebruik ziet deze persoon niet.
Heeft deze persoon rechten tot de facturatie module dan zal die persoon Budget, Budget verbruikt, Intern en Extern budget verbruikt zien op het projectenoverzicht.


Doe het volgende om te zien welke deelnemer welke functie heeft:

 1. Ga naar het betreffende project.
 2. Scrol naar beneden naar 'Medewerkers'.
 3. Onder de naam van elke deelnemende collega zie je ofwel 'Deelnemer' ofwel 'Eindverantwoordelijke' staan. Wanneer je een nieuwe collega toevoegt aan een project, kun je ook steeds kiezen tussen beide functies.


Opmerkingen

 • De collega waaraan het project is toegewezen, is automatisch een eindverantwoordelijke.
 • De collega waaraan een mijlpaal is toegewezen, is standaard een deelnemer. Hij/zij is echter wel verantwoordelijk voor de toegewezen milestones.
 • Zowel eindverantwoordelijken als deelnemers kunnen de timetracking van een project bijhouden. Enkel administrators kunnen de timetracking editeren. 
 • Je kunt beslissen wie de kosten van een project kan beheren. Ga daarvoor naar Instellingen > Projecten > Voorkeuren > Alleen de eindverantwoordelijken van een project kunnen de kosten beheren. Belangrijk: in het geval dat je de kosten wilt verbergen voor je medewerkers, moet je naast het uitschakelen van bovenvermelde slider ook de toegang tot de facturatiemodule voor de medewerkers in kwestie deactiveren. Bekijk dit artikel voor meer informatie daarover.
 • Alleen admin-gebruikers kunnen projecten verwijderen.