Zodra je een tweede (of derde, ...) milestone aan een project toevoegt, heb je de optie om deze milestone aan andere milestones te linken.Als je de opleverdatum van een gelinkte milestone wijzigt, krijg je de optie om de datumwijziging ook bij andere milestones door te voeren. Daarvoor moet je de schuiver naast "Propageer datumverschuiving" op "Ja" zetten.


Een voorbeeld: als de deadline van de afhankelijke milestone een week later ingepland is dan de deadline van de eerste milestone, zal de nieuwe deadline van de afhankelijke milestone ook een week later vallen. 


Opmerking: Afspraken worden niet automatisch verplaatst.