Alle gegevens in Teamleader zijn veilig opgeslagen op de servers van het datacenter van Amazon Web Services in Ierland. Aangezien de servers waarop Teamleader zijn gegevens bewaart in de EU gevestigd zijn, zijn alle Europese wetten op gegevensbescherming en -beveiliging van kracht. Teamleader leeft dus de Europese wetgeving op gegevensbeveiliging en -bescherming na. Concreet hanteren de Amazon-servers de veiligheidsnorm ISO 27001.


Meer informatie kan je vinden op onze website.