Wanneer je een deal weigert, dan geef je eigenlijk aan dat de deal om een bepaalde reden niet doorgaat. 

  • Je kan deze redenen beheren via Instellingen > Voorkeuren > Verliesredenen van deals beheren. 
  • Geweigerde deals worden meegenomen in de statistieken.

Een deal verwijderen is onherroepelijk. 

  • Je kunt deze nergens meer terugvinden.
  • Deze wordt bijgevolg ook niet opgenomen in de statistieken. 

Opmerking: Verwijder enkel een deal als je zeker bent dat er iets fout is.