Slaagkans toevoegen aan je deals


Als je vervolgens een nieuwe deal aanmaakt of een bestaande deal bewerkt zal je een veldje met de naam 'Slaagkans (%)' terugvinden.Standaard is de slaagkans voor nieuwe deals 5 procent, maar je kan dit nu aanpassen naar je eigen verwachtingen.


Hoe wordt het aanvaardingspercentage berekend?


- Wanneer je naar statistieken > Pipeline gaat, vind je naast 'Momenteel in de pipeline' het woord 'gewogen'. Als je hierop klikt zal het veranderen naar 'absoluut'. Absoluut geeft de totale waarde van al je lopende deals weer.


Wat betekent gewogen?De gewogen waarden worden berekend op basis van de slaagkans van je deals. In andere woorden is dit gelijk aan de totale waarde van je pipeline (alle lopende deals) vermenigvuldigd met de slaagkans.


- Wanneer je de statistieken van de deals bekijkt en de aanvaarde deals selecteert, kan je onderaan het 'aanvaardingspercentage' zien. Dit percentage houdt rekening met alle afgesloten deals, zowel aanvaarde als geweigerde deals. Het berekent het aantal deals dat je hebt gewonnen in verhouding tot het aantal aangemaakte deals. Dat kan interessant zijn om je algemene verkoopproces te beoordelen, want het aanvaardingspercentage geeft weer hoe waarschijnlijk het is dat je team nieuwe deals sluit in de geselecteerde periode.


Het pijltje net eronder toont de evolutie van het percentage in vergelijking met de vorige periode. Als het percentage verbeterd is, verschijnt er een groen pijltje naar boven naast het cijfer. Een rood pijltje naar beneden wijst op een lager aanvaardingspercentage.