Wanneer je naar Instellingen > E-mail layout > Handtekeningen voor uitgaande e-mail gaat, kan je daar je handtekening voor uitgaande e-mails instellen.


Via onderstaande knoppen kan je afbeeldingen toevoegen, de tekst vet of cursief plaatsen en tabellen toevoegen. Om de grootte, kleur en het lettertype van de tekst te wijzigen moet je echter op de Source-knop klikken.Hier alvast enkele tips en tricks:

  • #TEAMLEADER_CONTENT moet gebruikt worden.
  • Een voorbeeldje: <div style="font-family: courier; font-size: 18pt; color: red">Teamleader</div> zorgt ervoor dat de tekst "Teamleader" wordt weergegeven in het rood, puntgrootte 18 met als lettertype Courier.
    • font-family is het lettertype dat je wilt gebruiken: Zorg er zeker ook voor dat je een websafe font gebruikt!
    • font-size is de grootte: Je kan pt of px gebruiken.
    • color is de kleur: Je kan de volgende namen gebruiken:
    • Alles tussen <div> tags verschijnt zoals je het hebt ingesteld (Bv. kleur, grootte, enz).