De koppeling met Expert-M werkt zowel voor de gewone versie als voor Eva Online.

Gelieve eerst dit algemene artikel te raadplegen i.v.m. facturen exporteren uit Teamleader.

Parameters instellen


Bij Expert-M komt het vaak voor dat de nummering van de documenten niet overeenstemt met de nummering van de facturen. De facturen uit Teamleader zijn bijvoorbeeld 1, 2, 3, ... maar in Expert-M zijn de documentnummers 201400001, 201400002, ... Deze omzetting hebben we voorzien in Teamleader: je kunt bij "nummering documenten" kiezen voor bijvoorbeeld "Vaste lengte van 9 cijfers, begint met jaartal". Dan worden de factuurnummers omgezet.

Eens je enkele parameters zoals het dagboek hebt ingegeven kan je een bestand downloaden met daarin de xml-file om te importeren in Expert-M.


Importeren in Expert-M


Om het bestand in Expert-M te importeren kies je in de menubalk voor ExtraImporteren externe applicatiesxml–Expert/M.

Vervolgens selecteer je het XML-bestand*, en duid je aan dat je klanten en verkopen wenst te importeren.

*De pdf-gegevens van de facturen worden niet in Expert M geïmporteerd, enkel het xml-bestand. 

Voor het importeren zal gevraagd worden in welk jaar en in welke boekhoudperiode de documenten ingeboekt moeten worden. Dit betekent dus ook dat je steeds slechts 1 periode tegelijkertijd kunt exporteren!


Na het importeren krijg je een overzicht van het aantal geïmporteerde records en de reden van eventueel niet geïmporteerde records.

Het is mogelijk dat je bij het importeren foutmeldingen krijgt. Meestal is dit doordat een verkeerde parameter werd meegegeven. In dit geval zal je de facturen opnieuw moeten exporteren met aangepaste parameters. Uiteraard worden die facturen niet dubbel aangerekend. Veel voorkomende foutmeldingen zijn:

  • "Dit is geen geldig bedrag!" Deze melding is meestal het gevolg van het selecteren van het verkeerde scheidingsteken bij het exporteren, dit is ofwel een punt, ofwel een komma.
  • "Dit is geen geldige datum!" Standaard staat het formaat op dd/MM/yyyy (vb. 31/12/2014). Soms kan dit in Expert-M anders ingesteld staan, bijvoorbeeld dd-MM-yyyy (31-12-2014) of yyyy-MM-dd (2014-12-31). Je kunt snel zien wat het juiste formaat is door de datum-notatie van één van je verkopen te bekijken.

Is de foutmelding iets anders dat niet direct duidelijk is, kan je best de foutmelding doorsturen naar onze support.

Je kunt de foutmelding exporteren door erop te rechterklikken -> exporteren naar Excel. Stuur ook het bestand waarmee je probeerde te importeren mee zodat we je snel verder kunnen helpen.


Synchroniseer je liever je facturen meteen naar Expert M in plaats van ze te exporteren? Lees dan hier meer over de integratie die Billit ontwikkelde.