• Welke timetracking-overzichten bestaan er?
  • Wie moet toegang hebben tot dit overzicht?


Als je met exports, statistieken en targets wil werken, informeer je hier beter je collega's ook over. Zo kunnen zij verschillende manieren gebruiken om hun tijd te tracken. Op die manier krijg je een heldere en realistische timesheet, zodat je steeds weet wie wat deed en wanneer.


Met Teamleader kan je een dagelijks HR-rapport versturen naar admin-gebruikers. Admin-gebruikers kunnen op hun beurt dan weer rapporten exporteren per gebruiker, via Timesheets > Exporteren. Ook kunnen ze een algemeen overzicht exporteren via Instellingen > Medewerkers > het pijltje naast "Medewerkers". Standaard heeft elke Teamleader-gebruiker toegang tot de timesheets van alle leden uit één team, terwijl admin-gebruikers toegang hebben tot alle timesheets.


Verder kan je ook bepaalde statistieken raadplegen via Stats > Timetracking. Een voorbeeld hiervan zijn de prestaties per gebruiker of werktype. Naast deze statistieken heb je ook de optie om targets aan te maken voor timetracking, bv. bij calls.


Om te verhinderen dat timetracking manueel kan worden aangepast, kunnen admin-gebruikers timetracking ook blokkeren na een bepaalde tijd. Dit kan via Instellingen > Timetracking > Voorkeuren.


Zo, je bent klaar: vanaf nu weet je alles over timesheets. Klik hier voor een overzicht van alle Getting started-artikelen.