Onder het werkoverzicht van je project vind je drie verschillende widgets terug: Verbruikt budget, Winst (en verlies) en Timetracking. In dit artikel laten we je kennismaken met de functie Winst op projecten.


Wat doet het?


De Winst in Teamleader zal aangeven hoe winstgevend je projecten precies zijn. Want zelfs met een hoop ongefactureerde timetracking in je account, blijft gelden dat je bedrijf slechts kan groeien als gemaakte kosten niet boven je inkomsten uittorenen.


Winst berekent welke kosten je hebt gemaakt ten opzichte van het gecreëerde factureerbare bedrag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten en factureerbare hoeveelheid. De kosten zijn gelijk aan de getrackte tijd en het gebruikte materiaal vermenigvuldigd met de kostprijs. Factureerbaar bedrag verwijst naar factureerbare tijd en gebruikte materialen vermenigvuldigd met de verkoopprijs. Fases met een vaste prijs worden onmiddellijk toegevoegd aan het factureerbare bedrag.


Heb je winst gemaakt? Super! De winst wordt groen weergegeven:


Verlies wordt rood weergegeven:


Voor een gedetailleerd overzicht klik je op 'Details'. Je komt terecht op 'Winstgevendheid'. De omzet en de kosten per fase vind je hier terug. Klik op een fase voor een overzicht van alle gepresteerde uren binnen die fase. Als je op de timetracking zelf klikt, zie je hoe de winstmarge werd berekend.


Hoe werkt het?


Uurprijzen toevoegen

Het eerste wat je moet doen om de winstfunctie te gebruiken is een interne kostprijs en een externe uurprijs toevoegen voor de gebruikers in  je account. De interne kost per uur heeft betrekking op de kostprijs van een gebruiker binnen je account, in tegenstelling tot de uurprijs waaraan je de klant zal factureren; de externe prijs per uur. Om die toe te voegen:


  1. Navigeer je naar Instellingen > Medewerkers.
    Belangrijk om weten is dat je adminrechten nodig hebt om de interne kostprijs per gebruiker te kunnen instellen. 
  2. Klik je op het potloodje naast de gebruikersnaam.
  3. In de linkerkolom vind je de velden 'Interne kostprijs' en 'externe uurprijs' terug.


Op basis van die uurprijzen zal Teamleader de marges op je projecten berekenen wanneer timetracking wordt toegevoegd. Als timetracking als 'factureerbaar' wordt gemarkeerd, zal de interne kostprijs x het aantal gepresteerde uren van de gebruiker aan je kosten worden toegevoegd en de externe uurprijs x het aantal gepresteerde uren aan je winst. Het verschil tussen de interne kostprijs en de externe uurprijs word toegevoegd aan je marge.


Als timetracking als 'niet-factureerbaar' wordt gemarkeerd, zullen je kosten verhogen, maar je winsten niet. Werkuren kosten immers geld of ze nu gefactureerd worden of niet.


We nemen aan dat niet noodzakelijk elke gebruiker in je account toegang nodig heeft tot de winst (tijdelijke werkkrachten, bijvoorbeeld). Terwijl je in de medewerkersinstellingen zit, neem eens een kijkje onder de projectslider. Hier vind je de 'Winst op projecten'-slider terug, die een admingebruiker toelaat toegang tot winst op projecten te deactiveren voor bepaalde gebruikers:


Externe kosten en extra producten

Natuurlijk hangt je winst niet enkel af van werkuren. Je wist misschien al dat je ook externe kosten kan toevoegen aan projecten. Klik op de link om daarover meer te leren als dat niet zo is. Voorlopig is het voldoende te weten dat je die kan toevoegen als je aanvullende aankopen moet doen tijdens een project. Je kan ook producten toevoegen wanneer je een timetracking registreert, die dan ook automatisch als product aan je factuur wordt toegevoegd als je fase op 'time & material' staat ingesteld.


Als je al externe kosten of producten hebt toegevoegd waarvoor nog geen aankoopprijs werd ingesteld, krijg je het volgende scherm te zien:


Wat met fases die op 'fixed price' staan?

In de voorgaande scenario's wordt aangenomen dat je fases op 'time & material' staan. Maar hoe wordt de winst berekend als die op 'fixed price' staan?


In dat geval worden fases met een vaste prijs onmiddellijk toegevoegd aan het factureerbare bedrag van de winst.


Timetracking en externe kosten zullen geen invloed hebben op je factureerbare bedrag (dat het totale bedrag van je fixed price fases is). Ze hebben echter wel een invloed op de kosten:


  • Timetracking: Je kosten verhogen door de timetracking omdat werkuren geld kosten, ongeacht je facturatiemethode. De interne kosten van de gebruiker(s) die tijd trackten zullen worden toegevoegd aan je kosten.
  • Materials: Je kosten verhogen door de aankoopprijs van de artikels die je toevoegde. De som van de aankoopprijzen van je artikelen (als die prijzen tenminste allemaal werden ingevuld) zullen worden toegevoegd aan je kosten.


Mocht je meer vragen hebben over Winst, of andere onderwerpen, kan je steeds ons supportteam contacteren door te klikken op het vraagtekentje rechtsboven je account en 'Support' te selecteren om je vraag door te sturen.