Deze integratie is enkel beschikbaar voor Belgische Teamleader-klanten en klanten met een Move-of Boost prijsplan.


Wij bij Teamleader gingen aan de slag om een antwoord te bieden op één van de meest prangende vragen van ondernemers: “Hoe verzeker ik mijn cashflow?” Een antwoord kan je onder andere vinden in de integratie met KBC On Demand Financing, waarover je in dit artikel alles te weten komt. Belangrijk om weten is dat je On Demand Financing enkel kunt gebruiken als je een KBC-zichtrekening hebt. Contacteer KBC Live om hier meer over te weten te komen.


Wat is On Demand Financing?

Bij On Demand Financing, een vorm van ‘Factoring’, betaalt een derde partij de factuur voor je klant. Zij nemen dan de verantwoordelijkheid om bij jouw klant achter het verschuldigde bedrag aan te gaan. Zo hoef je niet te wachten op betalingen van klanten en heb je meteen kapitaal om bijvoorbeeld je leveranciers te betalen.Een financiële instelling, in dit geval KBC, betaalt dus het bedrag van de factuur die jij voor je klant opmaakt. Zo heb jij direct het verschuldigde bedrag op je rekening staan. Vervolgens gaat KBC bij je klant achter de effectieve betaling aan tegen een klein percentage van de hele factuur. Een hele last van je schouders dus, want eens je factuur aanvaard is door KBC, nemen zij alle risico op zich.


Dit zijn enkele van de voordelen voor jou:


 • Geen nood om extra herinneringen te sturen. Zo heb je weer wat tijd gewonnen.

 • Dankzij de On Demand Financing staat je geld de volgende werkdag op je rekening.

 • Je cashflow blijft zo behouden en zo garandeer jij de lonen van je medewerkers, of kun je blijven voorraad aankopen. 

 • Jij bepaalt zelf rechtstreeks vanuit Teamleader welke factuur je laat financieren.

Welke facturen komen in aanmerking voor financiering?

Niet elke factuur in Teamleader komt in aanmerking voor On Demand Financing. Er zijn enkele vuistregels. 


Komen in aanmerking:


 • Facturen met een bedrag tussen €2500 incl. btw en €25 000 incl. btw

  • Een gedeeltelijke voorfinanciering is niet mogelijk, het moet gaan over het volledige bedrag van de factuur. Je kunt bv. geen factuur van €30 000 laten financieren voor €25 000.

 • Facturen met een betalingstermijn van minimum 15 of maximum 120 dagen 

 • Facturen binnen de 15 werkdagen na de factuurdatum

 • Facturen aan bedrijven of overheden

 • Uitgaande facturen in euro aan je Belgische klanten


Komen niet in aanmerking:

 • Voorschotfacturen

 • Facturen die al (gedeeltelijk) betaald of (gedeeltelijk) gecrediteerd zijn 

 • Facturen aan particulieren (B2C)

  • KBC zal een check uitvoeren op onder andere de aanwezigheid van een btw-nummer

 • Facturen aan niet-Belgische klanten

 • Facturen in een andere munteenheid dan de euro

 • De totale factuurfinanciering mag niet meer dan € 100 000 euro incl. btw zijn 

  • Dit betekent dat zodra een factuur werd betaald door je klant aan KBC dit terug in mindering wordt gebracht en je opnieuw kunt financieren tot aan een maximumbedrag van €100 000.Mijn factuur komt overeen met alle bovenstaande criteria, waarom komt ze nog steeds niet in aanmerking?


 • Nadat we alle bovenstaande basisvereisten hebben nagekeken en een factuur nog steeds niet in aanmerking komt voor On Demand Financing, voorzien we een specifieke reden (bv. geen Belgische klant, de betalingstermijn of het bedrag is verkeerd...) en ook waarom dit is. Je kan de reden in de financing widget zien. 
 • Wanneer een factuur in aanmerking komt omdat ze aan alle vereisten voldoet, dan verstuurt Teamleader de factuur naar KBC. 
 • KBC doet zelf steeds nog een extra check om te zien of je factuur in aanmerking komt of niet. Als dit niet het geval is, dan krijg je het volgende bericht: ""Op basis van het btw-nummer van je klant, de boekingsdatum en de betalingstermijn van de factuur heeft KBC beslist dat deze factuur niet in aanmerking komt voor on demand financing".
  • Teamleader krijgt de reden waarom een factuur uiteindelijk toch niet in aanmerking komt niet van KBC terug dus wij kunnen je deze ook niet geven. De laatste beslissing ligt steeds bij KBC en Teamleader heeft geen invloed op het weigeren van een factuur.


Hoe werkt On Demand Financing in Teamleader?

Zoals eerder vermeld kun je deze integratie enkel gebruiken indien je een KBC-zichtrekening hebt. Bovendien heb je adminrechten nodig in Teamleader om de integratie in te stellen. Is dit het geval, dan kun je de integratie opzetten op deze manier:


 1. Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek in Teamleader

 2. Kies voor Integraties

 3. Zoek naar KBC On Demand Financing in de Teamleader marketplace.

 4. Voeg de integratie toe. Gebruik de KBC Sign app of het KBC Business Dashboard om je KBC-account met Teamleader te autoriseren. Na 60 dagen is opnieuw authenticatie nodig door de gebruiker.

 5. Maak een factuur aan in Teamleader of kies een bestaande factuur uit die je wilt laten financieren. Voor elke reeds bestaande factuur zal worden nagekeken of deze in aanmerking komt om te financieren.

  • Hou hierbij rekening met de voorwaarden voor financiering hierboven vermeld.

  • Zorg ervoor dat pro-formafacturen ingeboekt zijn, enkel dan kan KBC controleren of de factuur voldoet aan de eisen voor financiering. 

  • Heb je je factuur pas aangemaakt? Dan krijgt de On Demand Financing-widget eventjes het label ‘Wachten op goedkeuring’ mee. Zo meteen zal je te zien krijgen of de factuur in aanmerking komt.

  • Houd er rekening mee dat je geen facturen in bulk kunt laten financieren, je moet dit proces per factuur doorlopen. 

  • Wanneer je terugkeert naar je 'Facturen'-overzicht kun je bovenaan een bericht terugvinden waarin staat hoeveel en welke facturen precies in aanmerking komen voor financiering.

 6. Komt de gekozen factuur in aanmerking voor financiering, dan krijg je het bedrag te zien dat KBC uiteindelijk aan jou betaalt als je kiest om die specifieke factuur te laten financieren. Je ziet dus steeds op voorhand de financieringskosten.

  • Blijft de knop ‘Financiering aanvragen’ grijs? Dan moet je eerst nog de factuur e-mailen naar je klant voordat je financiering kunt aanvragen. Dit ben je wettelijk verplicht: er moet een officieel document van de ene partij aan de andere partij zijn zodat een derde partij deze kan kopen.

 7. Klik op Financiering aanvragen. Vervolgens moet je het proces verder afronden via de KBC Sign app. Je hebt hiervoor 6 minuten de tijd uit veiligheidsoverwegingen. 8. Eenmaal je getekend hebt via je smartphone betaalt KBC het verschuldigde bedrag binnen 24 uur aan je uit. Ondertussen volgt KBC de betaling op met jouw klant: de eindklant wordt via e-mail op de hoogte gesteld van de on demand financing en het feit dat het bedrag nu op een andere bankrekening dan de jouwe moet worden overgemaakt.

  Opmerking: Wat als mijn klant toch mij betaalde en niet KBC?
  In dit geval is het jouw verantwoordelijkheid om het bedrag dat jij ontving van je klant aan KBC te bezorgen.

 9. Je kunt de status van de betaling volgen via de detailpagina van de factuur. De factuur wordt in Teamleader automatisch als betaald gemarkeerd zodra de betaling van KBC werd overgemaakt. Je vindt dit ook terug in de activiteiten bij je factuur. 

 10. Wanneer het label Gefinancierd zichtbaar is in je On Demand Financing-widget, dan betekent dit dat de factuur aan jou werd betaald door KBC, maar dat de klant de factuur nog niet aan KBC betaalde.
  Wanneer het label Voldaan zichtbaar is in je On Demand Financing-widget, dan betekent dit dat de factuur aan jou werd betaald door KBC, én dat de klant de factuur ook aan KBC betaalde.

 11. Je krijgt van KBC een kostenoverzicht om te verwerken in je boekhouding.

Hoeveel kost het?

KBC houdt een bepaald percentage af van elke factuur die ze voor jou financiert, deze kost is zichtbaar als de financieringskosten in je On Demand Financing-widget . Hoeveel dat bedrag is, hangt af van verschillende factoren. Zo zal KBC onder andere de kredietwaardigheid van je klant onderzoeken en rekening houden met de betalingstermijn en boekingsdatum van je factuur. 


Je krijgt in de widget onmiddellijk te zien hoeveel jij betaald krijgt en wat de financieringskosten zijn. Nadat je financiering hebt aangevraagd en dit werd geaccepteerd, wordt de factuur eigendom van KBC en nemen zij alle risico op zich. KBC kijkt dus niet naar jouw financiële draagkracht, maar naar die van je klanten.


Nog vragen? Bekijk dan de website van KBC voor meer informatie rond On Demand Financing.