Niet elke factuur in Teamleader komt in aanmerking voor On-Demand Financiering. Er zijn enkele vuistregels. Het kan ook zo zijn dat bepaalde facturen niet goedgekeurd worden door KBC. Lees er hier meer over.


Financierbaar vs. niet-financierbaar


Financierbaar:

 • Facturen met een bedrag tussen €750 incl. btw en €25 000 incl. btw

  • Een gedeeltelijke voorfinanciering is niet mogelijk, het moet gaan over het volledige bedrag van de factuur. Je kunt bv. geen factuur van €30 000 laten financieren voor €25 000.

 • Facturen met een betalingstermijn van minimum 14 of maximum 120 dagen 

 • Facturen binnen de 15 werkdagen na de factuurdatum

 • Facturen aan bedrijven of overheden

 • Uitgaande facturen in euro aan je Belgische klanten


Niet-financierbaar:

 • Voorschotfacturen

 • Facturen die al (gedeeltelijk) betaald of (gedeeltelijk) gecrediteerd zijn 

 • Facturen aan particulieren (B2C)

  • KBC zal een check uitvoeren op onder andere de aanwezigheid van een btw-nummer

 • Facturen aan niet-Belgische klanten

 • Facturen in een andere munteenheid dan de euro

 • De totale factuurfinanciering mag niet meer dan € 100 000 euro incl. btw zijn 

  • Dit betekent dat zodra een factuur werd betaald door je klant aan KBC dit terug in mindering wordt gebracht en je opnieuw kunt financieren tot aan een maximumbedrag van €100 000.


Mijn factuur stemt overeen met alle bovenstaande criteria, waarom komt ze nog steeds niet in aanmerking?

 • Nadat we alle bovenstaande basisvereisten hebben nagekeken en een factuur nog steeds niet in aanmerking komt voor On-Demand Financiering, voorzien we een specifieke reden (bv. geen Belgische klant, de betalingstermijn of het bedrag is verkeerd...) waarom dit zo is. Je kan de reden in de financiering-widget zien. 
 • Wanneer een factuur in aanmerking komt omdat ze aan alle vereisten voldoet, dan verstuurt Teamleader de factuur naar KBC. 


Check door KBC

KBC doet zelf steeds nog een extra check om te zien of je factuur financierbaar is of niet. Als dit niet het geval is, dan krijg je het volgende bericht: "KBC heeft beslist om deze factuur niet te financieren". Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Jezelf of je eindklant hebben achterstallen bij de fiscale administratie of de RSZ
 • De jaarrekening van je onderneming of je eindklant werd te laat neergelegd
 • De solvabiliteit van je eindklant is niet goed


Nadat je je factuur ter financiering hebt aangevraagd, zal KBC je klant contacteren om hem/haar te informeren over de on-demand financiering en om hem/haar te vragen het ontvangen van de factuur te bevestigen. Deze bevestiging is van groot belang om fraude tegen te gaan en om het bedrag van de factuur naar je rekening te kunnen storten. Dit kan misgaan wanneer:

 • KBC je klant niet kon bereiken om te bevestigen of zij de factuur hebben ontvangen
 • Je klant niet in staat was om de factuur te bevestigen