Naarmate je bedrijf groeit, bestaat de kans dat bepaalde samenwerkingen met medewerkers stopgezet worden. Dat kan vervelend zijn: een medewerker kan beslissen om op te stappen of misschien beslis je wel zelf om het contract te beƫindigen. Hoe dan ook zal je deze gebruiker moeten deactiveren in Teamleader.


Volg deze stappen om een werknemer te deactiveren:

  1. Ga naar 'Instellingen' en klik in het submenu op 'Medewerkers'.
  2. Onder 'Medewerkers' zie je een lijst van alle werknemers die toegang hebben tot de Teamleader-account van je bedrijf.
  3. Klik op de vuilnisbak naast de naam van de werknemer die je wilt verwijderen.
  4. Een pop-upvenster zal vervolgens vragen wat je wilt doen met de openstaande taken, deals, calls enz. van de werknemer.
  • Je kunt elk item naar een van je huidige werknemers sturen. Hij of zij krijgt dan bijvoorbeeld alle openstaande taken of calls toegewezen.
  • Als je niets doet, worden de openstaande items opgeslagen onder de naam van de werknemer die je wilt deactiveren. Je kan deze later dan nog aan andere medewerkers toewijzen.


gebruiker deactiveren


5. Klik op 'Deactiveren' en de account van de werknemer wordt geannuleerd. Hij/zij kan niet langer inloggen en zal niet meer verschijnen in de keuzemenu's binnen Teamleader. De account van de gedeactiveerde persoon blijft zichtbaar onder 'Gedeactiveerde medewerkers' voor het geval dat je hem/haar later opnieuw wilt activeren.

6. Stuur een e-mail naar support om het aantal licenties in je account aan te passen. Dit gebeurt niet automatisch. Als je ons niet minstens 15 dagen voor de vernieuwingsdatum iets laat weten, moet je bij de volgende vernieuwing nog steeds betalen voor deze licentie.


Opmerking: om veiligheidsredenen kunnen beheerdersaccounts alleen worden verwijderd nadat hun beheerdersrechten zijn ingetrokken. Als je dat wilt doen, moet een bestaande beheerder ons een schriftelijke bevestiging sturen via support. Wanneer de rechten zijn ingetrokken, kun je de account verwijderen zoals hierboven staat uitgelegd.