• Moet timetracking gefactureerd worden?
  • Moet alles gefactureerd worden?
  • Hoe wil je factureren?


In Teamleader staat alle timetracking standaard ingesteld op factureerbaar. Je zal de slider op 'nee' moeten instellen als je deze timetracking niet wil factureren aan je klant. Het is ook mogelijk om bij Instellingen > Timetracking > Voorkeuren de timetracking standaard op niet-factureerbaar in te stellen. Dit is iets dat je intern moet bespreken: is de timetracking vaker wel factureerbaar of vaker niet? Welke instelling wil je als standaard?


Nadat je de timesheets hebt opgevuld, wil je waarschijnlijk beginnen factureren. Kijk hier hoe je daarmee van start kan gaan.


Het laatste deel over timetracking vind je hier: Getting started: hoe maak je rapporten aan op basis van getrackte tijd?